THỰC PHẨM AN TOÀN - YÊN TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG

Được nhập trực tiếp tại các nước Châu Âu, đạt tiêu chuẩn VSATTP, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, cùng nguồn thực phẩm trong nước đạt các chứng nhận uy tín, có khả năng đáp ứng được thị trường xuất khẩu châu Âu, Hoa Kỳ.

Chứng nhận chất lượng

Food Bình An cam kết sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt chuẩn & đã được cấp phép. Với các chứng chỉ tiêu chuẩn trong nước & quốc tế.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Food Bình An hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái sản xuất & kinh doanh đáp ứng tiêu chuẩn “Phát triển bền vững” của Liên Hiệp Quốc.

LIFE ON LAND

Tham gia bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái trên cạn, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sống tự nhiên

LIFE BELOW WATER

Nghiên cứu và cải tạo các trại nuôi cá KHÔNG GÂY Ô NHIỄM trong khi vẫn đảm bảo nuôi lại lượng cá đã khai thác

INNOVATION

Không ngừng sáng tạo, đổi mới và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, xây dựng tiêu chuẩn sống tốt hơn cho khách hàng và đối tác

CLEAN WATER & SANITATION

Luôn đảm bảo vệ sinh môi trường & an toàn thực phẩm trong suốt quá trình đánh bắt, khai thác, nuôi trồng & chế biến

Đối tác của chúng tôi