TÔM

Dây chuyền sản xuất vô trùng
Đóng gói và bảo quản theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Bánh tôm tẩm bột

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm hấp PD

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm sơ chế PTO

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm xẻ bướm ướp sẵn

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm hấp HLSO

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm hấp PTO

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm tẩm bột

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm xẻ bướm

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm hấp HOSO

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm nguyên con

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm tempura

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm xiên que

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm bỏ đầu

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm sơ chế PD

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tôm tẩm dừa

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Dây chuyền sản xuất vô trùng
Đóng gói và bảo quản theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Cá bạc má

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá điêu hồng

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá nục hoa

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá basa

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá đối

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá thu Atka

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá cam

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá hồi

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá chim

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cá ngừ

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

HẢI SẢN KHÁC

Dây chuyền sản xuất vô trùng
Đóng gói và bảo quản theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Bạch tuộc

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Mực Cuttlefish

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Mực Ống

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Thịt cua đóng hộp

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567