Các sản phẩm từ Cá

Hải Sản Tươi Ngon – Ngon Mềm Tự Nhiên

Dây chuyền sản xuất vô trùng
Đóng gói và bảo quản theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Cá basa

Liên hệ: 0965.558.558

Cá nục hoa

Liên hệ: 0965.558.558

Cá bạc má

Liên hệ: 0965.558.558

Cá cam

Liên hệ: 0965.558.558

Cá chim

Liên hệ: 0965.558.558