Hải sản khác

Hải Sản Tươi Ngon – Ngon Mềm Tự Nhiên

Dây chuyền sản xuất vô trùng
Đóng gói và bảo quản theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

Mực vòng

Liên hệ: 0965.558.558