SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Nông sản sạch, chất lượng vàng Đạt têu chuẩn xuất khẩu quốc tế

Thanh long

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Gạo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Khoai lang

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Dứa

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Hạt Macca

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Nước trái cây ép

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Hạt điều

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567