THỊT ĐÔNG LẠNH

Nguồn Thịt Xanh Kỹ Thuật Cấp Đông và Bảo Quản Chuẩn Quốc Gia

Các sản phẩm từ Bò

Thịt Sạch Thượng Hạng – Ngon Mềm Tự Nhiên

Được nhập trực tiếp từ Châu Âu, đạt tiêu chuẩn VSATTP, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan kiểm định chất lượng Việt Nam.

Ba chỉ bò

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Thăn chữ T

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Thịt hông

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Bắp bò

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Thăn lưng

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Thịt mông

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Gầu bò

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Thăn ngoại dưới

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Vai bò

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Sườn bò

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Thăn Phile

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Các sản phẩm từ Heo

Thơm Ngon – Ngọt Thịt

Được nhập trực tiếp từ Châu Âu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 100%. Đạt tiêu chuẩn VSATTP, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan kiểm định chất lượng Việt Nam.

Ba chỉ heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Đuôi heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tai heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Tim heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Ba chỉ heo rút xương

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Khoanh giò heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Sườn cánh buồm

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Xương cổ heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Chân sau heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Lưỡi heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Sườn heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Xương ống heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Chân trước heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Mũi heo

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Sườn vai

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Các sản phẩm từ Gà

Tươi Sạch – Chắc Thịt

Được nhập trực tiếp từ Châu Âu, đạt tiêu chuẩn VSATTP, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan kiểm định chất lượng Việt Nam.

Ức gà

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Đùi tỏi gà

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Mề gà

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Sụn gà

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Đùi gà góc tư

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Gà xay

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Chân gà

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Gà nguyên con

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567

Cánh gà

Liên hệ: +84 (238) 66 88 567