Các sản phẩm từ Bò

Thịt Sạch Thượng Hạng – Ngon Mềm Tự Nhiên

Được nhập trực tiếp từ Châu Âu, đạt tiêu chuẩn VSATTP, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan kiểm định chất lượng Việt Nam.

Ba chỉ bò

Liên hệ: 0965.558.558

Nạm cổ

Liên hệ: 0965.558.558

Nạm Vụn M222

Liên hệ: 0965.558.558

Bắp bò

Liên hệ: 0965.558.558

Thăn lá cờ

Liên hệ: 0965.558.558

Nạm bò

Liên hệ: 0965.558.558

Gầu bò

Liên hệ: 0965.558.558

Gọ đùi

Liên hệ: 0965.558.558

Nạc mông M45

Liên hệ: 0965.558.558

Xương óng

Liên hệ: 0965.558.558