Các sản phẩm từ Gà

Tươi Sạch – Chắc Thịt

Được nhập trực tiếp từ Châu Âu, đạt tiêu chuẩn VSATTP, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan kiểm định chất lượng Việt Nam.

Ức gà

Liên hệ: 0965.558.558

Đùi tỏi gà

Liên hệ: 0965.558.558

Đùi mái

Liên hệ: 0965.558.558

Sụn gối gà

Liên hệ: 0965.558.558

Đùi gà góc tư

Liên hệ: 0965.558.558

Đùi chọi trống

Liên hệ: 0965.558.558

Chân gà nguyên xương

Liên hệ: 0965.558.558

Chân gà rút xương

Liên hệ:0965.558.558

Cánh gà khúc giữa

Liên hệ:0965.558.558

Gà nguyên con

Liên hệ: 0965.558.558

Cánh gà

Liên hệ: 0965.558.558