Các sản phẩm từ Heo

Thơm Ngon – Ngọt Thịt

Được nhập trực tiếp từ Châu Âu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 100%. Đạt tiêu chuẩn VSATTP, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan kiểm định chất lượng Việt Nam.

Ba chỉ heo có xương

Liên hệ: 0965.558.558

Đuôi heo

Liên hệ: 0965.558.558

Tim heo

Liên hệ: 0965.558.558

Nạc đùi

Liên hệ: 0965.558.558

Ba chỉ heo rút xương

Liên hệ: 0965.558.558

Khoanh giò heo

Liên hệ: 0965.558.558

Sườn cánh buồm

Liên hệ: 0965.558.558

Sụn heo

Liên hệ: 0965.558.558

Móng heo sau

Liên hệ: 0965.558.558

Xương ống heo

Liên hệ: 0965.558.558

Chân giò nguyên chiếc

Liên hệ: 0965.558.558

Nạc vai

Liên hệ: 0965.558.558

Móng heo trước

Liên hệ: 0965.558.558

Sườn vai

Liên hệ: 0965.558.558

Qủa đùi

Liên hệ: 0965.558.558

Sụn mặt trăng

Liên hệ: 0965.558.558